Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Phát triển nguồn nhân lực trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long giai đoạn 2018-2023.

# Chi tiết
Tên bài báo Phát triển nguồn nhân lực trường đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long giai đoạn 2018-2023.
Tên tạp chí THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 2 NĂM 2019 (08/2019)
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 08-2019
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Minh Sang
Đơn vị Phòng Kế hoạch - Tài chính
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

EFL Students’ Lexical Inferencing and its Relationship to their Reading Proficiency: A Vietnamese University Case

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Xây dựng phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận năng lực tại trường đại học SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Phan Hoàng Mau, Đặng Duy Khiêm, Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Ban giám hiệu

Các phương án bố trí các nguồn động lực trên ô tô hybrid

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2019

Thành viên: Lê Minh

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Vận dụng công thức Enstein để giải bài tập về hiện tượng quang điện

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Efficient Brain Hemorrhage Detection on 3D CT Scans with Deep Neural Network

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại Học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 428

Số truy cập trong tháng: 18561

Tổng số truy cập: 160995

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn