Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Application of Savonius Roto in Power Take off System of Wave Energy

# Chi tiết
Tên bài báo Application of Savonius Roto in Power Take off System of Wave Energy
Tên tạp chí International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 08-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Data-based mechanistic modeling approach for predicting thermal response of conductive food during heating processes

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2016

Thành viên: Nguyễn Trung Trực (Thành viên ngoài trường/khác: To Quang Truong, Le Thi Hoa Xuan, Vo Tan Thanh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Xây dựng cổng giao tiếp điện tử cho phòng đào tạo tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Thanh Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Khanh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Khảo sát thực nghiệm ba định luật Newton với thiết bị đệm không khí

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2017

Thành viên: Lê Xuân Thùy, Lê Doãn Duy, Thái Văn Thanh

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Điều khiển vị trí động cơ DC sử dụng phương pháp hồi tiếp trạng thái

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Lê Thị Kiều Mai, Trần Ngọc Thoa

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Reasonably use of accumulated energy when moving downhill during the operation cycle of timber tractor complex

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 73

Số truy cập trong tháng: 34864

Tổng số truy cập: 1030452

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn