Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Application of Savonius Roto in Power Take off System of Wave Energy

# Chi tiết
Tên bài báo Application of Savonius Roto in Power Take off System of Wave Energy
Tên tạp chí International Conference on Machining, Materials and Mechanical Technologies
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 08-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Kiểm soát dao động hệ thanh mảnh bằng phương pháp tạo dạng tín hiệu đầu vào

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Đánh giá độ bền phá hủy của vỏ cầu chủ động xe tải 1.25 tấn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

A Research on the Influences of Forming Parameters on the Roughness of Plastic Products by Fuse Deposition Modeling Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Hiệp

Đơn vị: Khoa Cơ khí

“Biện pháp quản lí sinh hoạt Tổ chuyên môn tại các trường tiểu học thành phố Vĩnh Long”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2014

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Modularity design of the bamboo plastic fiber forming machine

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Hiệp

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2960

Số truy cập trong tháng: 41339

Tổng số truy cập: 364511

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn