Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models

# Chi tiết
Tên bài báo Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models
Tên tạp chí 10th International Conference on Computer Modeling and Simulation
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Trinh Minh Hoang, Tran Thanh Tung)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Dịch trích thực vật: giải pháp thân thiện môi trường trong phòng trị bệnh cháy bìa lá lúa do vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2017

Thành viên: Trương Văn Xạ, Trần Kim Thoa

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

Nghiên cứuảnh hưởng của vận tốc bắt đầu phanh đến hiệu quả phanh đoàn xe sơmi-rơmoóc trên đường vòng ướt

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2016

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số điều khiển máy động lực tới yêu cầu kỹ thuật của liếp đất trồng hành tím

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Hải Đăng, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Prediction of Surface Roughness When Surface Grinding C45 Steel Using CBN Grinding Wheel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Research Method to Calculate Cutting Force when Longitudinal Feed Centerless Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ, Lê Hoàng Anh (Thành viên ngoài trường/khác: Do Duc Trung, Nguyen Hong Son)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 16

Số truy cập trong tháng: 11366

Tổng số truy cập: 201049

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn