Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models

# Chi tiết
Tên bài báo Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models
Tên tạp chí 10th International Conference on Computer Modeling and Simulation
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 01-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Trinh Minh Hoang, Tran Thanh Tung)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội trong GDQP-AN

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Protein–polyphenol conjugates: Antioxidant property, functionalities and their applications

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Soottawat Benjakul, Prince of Songkla University)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu những phương pháp giảng dạy để nâng cao kỹ năng học tập suốt đời của sinh viên

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Mô hình thí nghiệm hệ thống thủy lực neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ cỡ nhỏ

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Dự đoán và cảnh báo thông số chất lượng nguồn nước Đồng Bằng Sông Cửu Long sử dụng thuật toán học sâu

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn, Nguyễn Tấn Nó, Nguyễn Ngọc Tuấn

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 331

Số truy cập trong tháng: 83259

Tổng số truy cập: 430036

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn