Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Ứng dụng thiết bị sấy cói lác giảm tổn thất sau thu hoạch

# Chi tiết
Tên bài báo Ứng dụng thiết bị sấy cói lác giảm tổn thất sau thu hoạch
Tên tạp chí Tạp chí cơ khí Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 06-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Thiết lập mạng lưới giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu hợp tác liên kết trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong trường học

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Optimizing Grinding Parameters for Surface Roughness When Grinding Tablet By CBN Grinding Wheel on CNC Milling Machine

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Nguyen Van Tung, Nguyen Thi Thanh Nga, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 949

Số truy cập trong tháng: 11252

Tổng số truy cập: 200935

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn