Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học A simulation study on performance characteristics of simulated biogas engine with high compression ratio

# Chi tiết
Tên bài báo A simulation study on performance characteristics of simulated biogas engine with high compression ratio
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 05-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy hiện sóng 8 kênh

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Đặng Thành Tựu, Lương Hoài Thương

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Oscillating of Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle When Moving on Forestry Road

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Detection and Classification Defects on Exported Banana Leaves by Computer Vision

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Experimental research on determing the vertical load of wheel tyre of tractor Semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Võ Văn Hường (Thành viên ngoài trường/khác: phan tuan kiet)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 904

Số truy cập trong tháng: 11207

Tổng số truy cập: 200890

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn