Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát ảnh hưởng bổ sung bột lông vũ sinh học trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của gà ta Gò Công thả vườn

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát ảnh hưởng bổ sung bột lông vũ sinh học trong khẩu phần đến khả năng sinh trưởng của gà ta Gò Công thả vườn
Tên tạp chí THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 2-6/2018
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 06-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Quách Thị Thanh Tâm
Đơn vị Khoa Công nghệ thực phẩm
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Multicomponent dark matter in noncommutative B−L gauge theory

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Khắc phục sụt áp ngắn hạn lưới phân phối 15 nút sử dụng D-STATCOM

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2022

Thành viên: Nguyễn Việt Trung

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2872

Số truy cập trong tháng: 41251

Tổng số truy cập: 364423

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn