Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Thực trạng tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên bài báo Thực trạng tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Tên tạp chí THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 2-6/2018
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 06-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Phùng Thế Tuấn
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Phân loại và khoanh vùng 14 loại tổn thương phổi sử dụng mạng Nơ ron

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Trần Quốc Thịnh

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Kinetic mixing effect in noncommutative B−L gauge theory

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Experimental analysis for determination of longitudinal friction coefficient function in braking tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phân loại tế bào máu dựa vào ký thuật Deep Learning

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Tô Nguyễn Hoàng Phúc

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Dự đoán hình dạng lỗ được tạo từ máy trồng hành tím

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Minh Sang, Lê Trung Hậu, Lê Minh

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2814

Số truy cập trong tháng: 41193

Tổng số truy cập: 364365

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn