Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Đề xuất một số chỉ báo hiệu suất cốt yếu KPI thuộc lĩnh vực tài chính và thị trường trong trường đại học

# Chi tiết
Tên bài báo Đề xuất một số chỉ báo hiệu suất cốt yếu KPI thuộc lĩnh vực tài chính và thị trường trong trường đại học
Tên tạp chí THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 2-6/2018
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 06-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Nghiêm Thái Minh
Đơn vị Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

On set-theoretic complete intersection monomial curves in P^3

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2013

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ảnh hưởng của cường độ phanh đến hiệu quả phanh đoàn xe sơ mi - rơ mooc trên đường khô ở vận tốc 80km/h

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Võ Văn Hường (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phú Hùng)

Đơn vị: Ban giám hiệu

An Efficient Approach for Detecting Driver Drowsiness Based on Deep Learning

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Thành viên: Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Ngọc Hoàng Quyên - ĐHSPKT Vĩnh Long, Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ, Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Thực trạng tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 285

Số truy cập trong tháng: 18418

Tổng số truy cập: 160852

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn