Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Đề xuất một số chỉ báo hiệu suất cốt yếu KPI thuộc lĩnh vực tài chính và thị trường trong trường đại học

# Chi tiết
Tên bài báo Đề xuất một số chỉ báo hiệu suất cốt yếu KPI thuộc lĩnh vực tài chính và thị trường trong trường đại học
Tên tạp chí THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 2-6/2018
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 06-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Nghiêm Thái Minh
Đơn vị Trung tâm Đào tạo Sau đại học và Bồi dưỡng chuyên môn
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ứng dụng công nghệ thiết kế ngược đánh giá sai số trước và sau nhiệt luyện của bộ truyền lực chính ô tô tải nhẹ

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giải pháp nâng cao thu nhập cho cán bộ giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Hứa Bình Nguyên, Phan Hoàng Mau, Nguyễn Thị Hồng Khanh

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Thiết kế và mô phỏng mạch điện trên internet

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2019

Thành viên: Đặng Thành Tựu

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Truyền động thủy tĩnh cho hệ thống neo giữ xe máy lâm nghiệp làm việc trên đất dốc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Research on the Influences of Forming Parameters on the Error of Width Dimension of Polylactic Acid Products by Fused Deposition Modeling Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Hiệp

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2838

Số truy cập trong tháng: 41217

Tổng số truy cập: 364389

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn