Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Hệ thống tưới cây tự động (The automatic irrigation system)

# Chi tiết
Tên bài báo Hệ thống tưới cây tự động (The automatic irrigation system)
Tên tạp chí THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 2-6/2018
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 06-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Nguyễn Thanh Sang, SV. Ng. Phạm Hoàng Ngân)
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Khảo sát tính ổn định bộ điều khiển trượt cho hệ thống tuyến tính dựa vào LMI

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Nguyễn Phước Lộc, Võ Huỳnh Trung Toàn, Phạm Thanh Tùng (Thành viên ngoài trường/khác: Lưu Trần Trọng Linh)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Dự đoán và cảnh báo thông số chất lượng nguồn nước Đồng Bằng Sông Cửu Long sử dụng thuật toán học sâu

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Lê Hữu Toàn, Nguyễn Tấn Nó, Nguyễn Ngọc Tuấn

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu tổng hơp dẫn xuất quinoline carboxamide và thử nghiệm hoạt tính sinh học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2014

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Thực trạng kĩ năng nói tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2023

Thành viên: Lê Văn Điệp

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ

Using phosphor ZnB2O4:Mn2+ for enhancing the illuminating beam and hue standard in white light-emitting diodes.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2023

Thành viên: Hà Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 118

Số truy cập trong tháng: 42298

Tổng số truy cập: 1306644

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn