Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Hệ thống tưới cây tự động (The automatic irrigation system)

# Chi tiết
Tên bài báo Hệ thống tưới cây tự động (The automatic irrigation system)
Tên tạp chí THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 2-6/2018
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 06-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Nguyễn Thanh Sang, SV. Ng. Phạm Hoàng Ngân)
Đơn vị Khoa Điện - Điện tử
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Điều khiển vị trí động cơ DC sử dụng phương pháp hồi tiếp trạng thái

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Thành viên: Nguyễn Việt Trung, Lê Thị Kiều Mai, Trần Ngọc Thoa

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Effect of Electrical Discharge Machining on Surface Roughness of Cylindrical Shaped Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Nguyen Van Cuong, Tran Thanh Hoang, Do Thi Tam, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

An Optimization Study on Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu gia công cánh Turbo trong cơ cấu Turbo tăng áp trên máy phay CNC HAAS VF2

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Chí Thông

Đơn vị: Ban giám hiệu

Calculation of Optimum Gear Ratios of a two - Stage bevel Helical Gearbox

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 582

Số truy cập trong tháng: 10885

Tổng số truy cập: 200568

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn