Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu thiết kế cải tiến cụm truyền động cơ khí của xe lăn điện leo cầu thang

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu thiết kế cải tiến cụm truyền động cơ khí của xe lăn điện leo cầu thang
Tên tạp chí THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 2-6/2018
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 06-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Tằng Văn Tiến Thọ)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG IOT CHO MÔ HÌNH QUAN TRẮC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Tấn Nó, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Hữu Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu thiết kế chế tạo xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Trọng Tuấn (SV))

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Efects of Vietnamese tamarind fish sauce enriched with iron and zinc on green mussel quality

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2019

Thành viên: Nguyễn Phụng Tiên (Thành viên ngoài trường/khác: Sunisa Siripongvutikorn, Worapong Usawakesmanee)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 947

Số truy cập trong tháng: 11250

Tổng số truy cập: 200933

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn