Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu thiết kế cải tiến cụm truyền động cơ khí của xe lăn điện leo cầu thang

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu thiết kế cải tiến cụm truyền động cơ khí của xe lăn điện leo cầu thang
Tên tạp chí THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 2-6/2018
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 06-2018
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Tằng Văn Tiến Thọ)
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Một số thành tố và quy trình dạy học tích hợp stem thông qua môn vật lí trung học phổ thông

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Hồ Minh Trung, Phạm Thanh Tùng, Võ Hoàng Tâm, Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Kim Phượng)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Truyền động thủy tĩnh cho hệ thống neo giữ xe máy lâm nghiệp làm việc trên đất dốc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Vận dụng định lí STEINER-HUYGHENS để giải bài tập từ cơ bản đến nâng cao

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 242

Số truy cập trong tháng: 83170

Tổng số truy cập: 429947

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn