Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Ảnh hưởng của hệ số bám đếnhiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ moóc

# Chi tiết
Tên bài báo Ảnh hưởng của hệ số bám đếnhiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ moóc
Tên tạp chí Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ X, Câu lạc bộ Cơ khí Động lực
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 07-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Công tác đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề tại trường Đh SPKT Vĩnh Long thực trạng và giải pháp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2016

Thành viên: Cao Hùng Phi, Nguyễn Công Đắc

Đơn vị: Ban giám hiệu

Ảnh hưởng của cường độ phanh đến hiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ mooc trên đường khô ở vận tốc 60km/h

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang, Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Equations Defining Recursive Extensions as Set Theoretic Complete Intersections

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2015

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Set-theoretic complete intersection monomial curves in P^n

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2012

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 1037

Số truy cập trong tháng: 11340

Tổng số truy cập: 201023

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn