Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ phanh đếnhiệu quả phanh đoàn xe sơmi-rơmoóc trên đường ướt

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu ảnh hưởng của cường độ phanh đếnhiệu quả phanh đoàn xe sơmi-rơmoóc trên đường ướt
Tên tạp chí Hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về Cơ khí -Động lực 2016
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2016
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thanh Tùng
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A study on surface roughness of workpiece when grinding SKD11 and SUJ2 steels using Al2O3 and CBN wheels

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Hoang Tien Dung, Do Duc Trung, Nguyen Van Thien)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Real situation of managing teaching practice methods for technology students at universities in the mekong delta region

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2017

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Nghiên cứu dao động của ô tô Toyota Vios 1.5G trên mặt đường BC theo tiêu chuẩn ISO

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thúc đẩy giáo dục Steam thông qua kết nối giáo dục phổ thông và giáo dục đại học

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Phan Hoàng Mau, Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Bài toán nhiệt ngược thời gian thuần nhất trên đoạn bị chặn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phạm Minh Trí, Nguyễn Thành Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2817

Số truy cập trong tháng: 41196

Tổng số truy cập: 364368

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn