Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học New Zealand Government Study Tour Labour, Training &Social Security

# Chi tiết
Tên bài báo New Zealand Government Study Tour Labour, Training &Social Security
Tên tạp chí Wellington, New Zealand
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 03-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu leo cầu thang của xe lăn điện dùng cho người khuyết tật

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Assessment on Effect of Load Frequency to Durability of Chassis of the Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Những điểm khác nhau cơ bản giữa ngôn ngữ lập trình Pascal và C++

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Xác định tải trọng tác động lên vỏ cầu chủ động xe tải nhẹ 1,25 tấn

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tô Ngọc Luật, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 447

Số truy cập trong tháng: 18580

Tổng số truy cập: 161014

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn