Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát động học, động lực học xe lăn điện leo cầu thang

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát động học, động lực học xe lăn điện leo cầu thang
Tên tạp chí Thông tin khoa học số 01- 3/2017
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lê Hồng Kỳ, Lê Trung Hậu (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hải Đăng (SV))
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu thiết kế chế tạo và ứng dụng thiết bị sấy

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Võ Hoàng Tâm, Lâm Minh Dũng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị thu hoạch cói lác

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Synthesis of indium phosphide nanocrystals by sonochemical method and survey of optical properties

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 350

Số truy cập trong tháng: 25876

Tổng số truy cập: 241337

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn