Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát động học, động lực học xe lăn điện leo cầu thang

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát động học, động lực học xe lăn điện leo cầu thang
Tên tạp chí Thông tin khoa học số 01- 3/2017
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lê Hồng Kỳ, Lê Trung Hậu (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Hải Đăng (SV))
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Design and manufacturing of a Non-standard chain parts for a chain conveyor for a harvest shallot: case study

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Nguyễn Thái Vân, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Những điểm khác nhau cơ bản giữa ngôn ngữ lập trình Pascal và C++

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Vai trò của giáo viên trong việc nâng cao năng lực tự học tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2017

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư, Lâm Thái Quang

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội trong GDQP-AN

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2017

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 498

Số truy cập trong tháng: 11837

Tổng số truy cập: 92524

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn