Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu thiết kế chế tạo xe lăn điện leo cầu thang

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu thiết kế chế tạo xe lăn điện leo cầu thang
Tên tạp chí Thông tin khoa học số 01- 3/2017
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 03-2017
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Trọng Tuấn (SV))
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A survey on the effects of bumpy road on the vibration of multi-purpose forest fire fighting vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Setting up the 3D dynamic model to study the dynamic wheel load of the tractor semi-trailer

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

A study on surface roughness of workpiece when grinding SKD11 and SUJ2 steels using Al2O3 and CBN wheels

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Hoang Tien Dung, Do Duc Trung, Nguyen Van Thien)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ số bám đến hiệu quả phanh đoàn xe sơmi-rơmoóc trong đường vòng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2016

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Calculation of Optimum Gear Ratios of Two-Step Worm Gearbox

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Manh Cuong, Hoang Thi Tham, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Thanh Tu, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 259

Số truy cập trong tháng: 18392

Tổng số truy cập: 160826

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn