Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Research, Simulation and Evaluation on the Performance of KIA Morning Car Brake Manufactured in the Vietnam

# Chi tiết
Tên bài báo Research, Simulation and Evaluation on the Performance of KIA Morning Car Brake Manufactured in the Vietnam
Tên tạp chí FISITA 2016 World Automotive Congress. 26-30 September 2016 IBEXCO, BUSAN, KOREA
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 09-2016
Đường link
Số phát hành
Nội dung
Tác giả Cao Hùng Phi
Đơn vị Ban giám hiệu
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Trình bày phương pháp giải bài tập tính tuổi của chất phóng xạ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Innovating Practice Teaching Methods At Vinh Long University Of Technology Education

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Trịnh Thị Kim Thơ

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Phân tích hiệu suất nhiệt của chu trình Carnot

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2017

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động và ổn định khi quay vòng của xuồng chữa cháy rừng tràm

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2016

Thành viên: Nguyễn Thái Vân, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Calculating Optimum Gear Ration of Mechanical Driven Systems Using Worm-Helical Gearbox and Chain Drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Hoang Thi Tham, Le Xuan Hung)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2913

Số truy cập trong tháng: 41292

Tổng số truy cập: 364464

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn