Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học An toàn và bảo mật trong điện toán đám mây

# Chi tiết
Tên bài báo An toàn và bảo mật trong điện toán đám mây
Tên tạp chí Thông tin khoa học và Báo cáo khoa học cấp Trường
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 02-2019
Đường link
Số phát hành 02/2019
Nội dung
Tác giả Trần Thu Mai, Trần Hoài Hạnh
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ưng dụng khuôn dập liên hoàn để nâng cao năng suất và chất lượng các sản phẩm kim loại trong công nghệ dập tấm

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lê Nhân

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang, Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Determine The Dynamic Load Acting On The Chassis of Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Trình bày phương pháp giải nhanh bài tập Tán Xạ Compton

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2016

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 10

Số truy cập trong tháng: 11360

Tổng số truy cập: 201043

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn