Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO CHÁY BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

# Chi tiết
Tên bài báo GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO CHÁY BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH
Tên tạp chí Thông tin khoa học Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh long (ISSN 26 15 -9945)
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 04-2021
Đường link
Số phát hành Số 1/2021
Nội dung Bài báo giới thiệu hai phương pháp ứng dụng xử lý ảnh và thị giác máy tính để phát hiện và cảnh báo cháy trong trong công nghiệp. Thuật toán trong quá trình phát hiện cháy bằng xử lý ảnh bao gồm các bước chính về tiền xử lý ảnh, trừ nền, phân ngưỡng, tính diện tích và bám chuyển động…. Bài báo chỉ tập trung vào hai vấn đề là thứ nhất : Trích xuất đặc điểm thay đổi khung nền để dự báo cháy và ước lượng khả năng xảy ra cháy nổ. Thứ hai: Dựa vào tính năng chuyển động của khói, lửa để đánh giá mức độ đám cháy. Trong hai phương pháp này có sự kết hợp của phương pháp nhận dạng theo ngưỡng màu để nhận dạng. Thực nghiệm được tiến hành trên các video đã được lưu trữ và video được thực nghiệm tại phòng thực nghiệm và áp dụng trainning dữ liệu để đánh giá kết quả.
Tác giả Dương Tấn Đạt
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Trình bày phương pháp giải nhanh bài tập Tán Xạ Compton

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2016

Thành viên: Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Khảo sát phương pháp kiểm soát dao động của chất lỏng bằng Similink/MATLAB

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2020

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Protein–polyphenol conjugates: Antioxidant property, functionalities and their applications

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2019

Thành viên: Trần Hồng Quân (Thành viên ngoài trường/khác: Soottawat Benjakul, Prince of Songkla University)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 855

Số truy cập trong tháng: 11158

Tổng số truy cập: 200841

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn