Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI KHUYẾT TẬT TRÊN LÁ CHUỐI XUẤT KHẨU BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

# Chi tiết
Tên bài báo PHÁT HIỆN VÀ PHÂN LOẠI KHUYẾT TẬT TRÊN LÁ CHUỐI XUẤT KHẨU BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH
Tên tạp chí Thông tin khoa học trường Đại học Sư Phạm kỹ thuật Vĩnh Long (ISSN 26 15-9945)
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 07-2020
Đường link
Số phát hành Số 2/20 20
Nội dung Bài báo giới thiệu các thuật toán trong công nghệ xử lý ảnh và ứng dụng thị giác máy tính để xác định khuyết tật và phân loại khuyết tật có trên lá chuối tươi dùng để xuất khẩu. Thuật toán bao gồm các bước chính về tiền xử lý ảnh, phân đoạn ảnh, lọc kích thước, xác định vùng biên, xác định đường bao lồi cho các khuyết tật như phấn,mạng nhện, mủ chuối, đất, lá rách…. Trích xuất đặc điểm màu sắc để xác định khuyết tật và ước tính diện tích khuyết tật. Dựa vào số lượng khuyết tật, diện tích, chiều dài biên dạng khuyết tật mà đánh giá mức độ sạch của lá chuối. Thực nghiệm được tiến hành với 200 lá chuối tươi, được lau qua máy lau lá. Độ chính xác của phương pháp được đề xuất là 89,8% đối với phương pháp xác định theo màu, 94,7% đối với việc xác định lá rách.
Tác giả Dương Tấn Đạt
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A Study on Cost Cost Optimization of Internal CyLindrical Griding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Le Xuan Hung, Vu Thi Lien, Luu Anh Tung, Vu Ngoc Pi, Tran Thi Hong, Hoang Tien Dung, Banh Tien Long)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xây dựng Web ngữ nghĩa cung cấp thông tin về phòng chống dịch hại trên cây lúa

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Quản lý hoạt động thực hành của sinh viên ngành kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp Deep Learning.

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2020

Thành viên: Phan Anh Cang, Trần Hồ Đạt, Nguyễn Thanh Hoàng, Nguyễn Văn Hiếu (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Ảnh hưởng của cường độ phanh đến hiệu quả phanh đoàn xe sơ mi - rơ mooc trên đường khô ở vận tốc 80km/h

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Võ Văn Hường (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Phú Hùng)

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 897

Số truy cập trong tháng: 11200

Tổng số truy cập: 200883

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn