Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học “Ứng dụng kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình dạy học trên lớp.

# Chi tiết
Tên bài báo “Ứng dụng kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình dạy học trên lớp.
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Giáo dục kỹ thuật các xu hướng công nghệ và thách thức”. Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội.
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 09-2016
Đường link
Số phát hành Kỷ yếu
Nội dung
Tác giả Phạm Huy Tư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nâng cao hiệu quả thảo luận nhóm trong sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu dạy học tích cực

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Nghiên cứu áp dụng bộ lọc Kalman lọc nhiễu cho cảm biến gia tốc trên robot tự hành

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Châu Trung Tín, Nguyễn Phước Lộc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Xuân Vinh

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu leo cầu thang của xe lăn điện dùng cho người khuyết tật

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thiết lập mạng lưới giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu hợp tác liên kết trong bối cảnh cách mạng công nghệ 4.0

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Oscillating of Multi-Purpose Forest Fire Fighting Vehicle When Moving on Forestry Road

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Lương Văn Vạn, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 32

Số truy cập trong tháng: 11382

Tổng số truy cập: 201065

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn