Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học “Ứng dụng kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình dạy học trên lớp.

# Chi tiết
Tên bài báo “Ứng dụng kỹ thuật đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong quá trình dạy học trên lớp.
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Giáo dục kỹ thuật các xu hướng công nghệ và thách thức”. Nhà xuất bản Bách khoa Hà Nội.
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 09-2016
Đường link
Số phát hành Kỷ yếu
Nội dung
Tác giả Phạm Huy Tư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Research, Simulation and Evaluation on the Performance of KIA Morning Car Brake Manufactured in the Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Quality and storage stability of fish tofu as affected by duck albumen hydrolysate-epigalocatechin gallate conjugate

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Trần Hồng Quân

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

“Quản lí dạy học tiểu học theo mô hình quản lý chất lượng tổng thể”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2010

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

A Study on Determination of Optimum Gear Ratios of a Two-stage Worm Gearbox

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Luu Anh Tung, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Nguyen Thanh Tu, Le Xuan Hung, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Synthesis and enhanced luminescence of indium phosphide nanocrystals

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2013

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 517

Số truy cập trong tháng: 239547

Tổng số truy cập: 820505

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn