Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học “Một số biện pháp hỗ trợ giáo viên tiểu học đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT”,

# Chi tiết
Tên bài báo “Một số biện pháp hỗ trợ giáo viên tiểu học đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT”,
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới Giáo dục”, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 04-2015
Đường link
Số phát hành Kỉ yếu
Nội dung
Tác giả Phạm Huy Tư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Vai trò của cơ sở thực hành đối với sinh viên ngành công tác xã hội

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Nguyễn Thị Hồng

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả trình độ thể lực cho nam SV trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2018

Thành viên: Phùng Văn Thiện

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

Applying SAE J1266 Standard to Test the Efficiency of Active Rear Axle on Light Trucks

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ĐỘNG DỰA VÀO HÀM CHUYỂN MẠCH ĐỘNG VÀ GIỚI HẠN TRÊN HỆ THỐNG GIẢM XÓC - VẬT - LÒ XO

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Phạm Thanh Tùng, Lê Hữu Toàn (Thành viên ngoài trường/khác: nguyen chi ngon)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Điều khiển thiết bị điện thông qua Bluetooth 4.0 và wifi.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2018

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Trần Thị Tố Loan

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 596

Số truy cập trong tháng: 10899

Tổng số truy cập: 200582

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn