Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học “Một số biện pháp hỗ trợ giáo viên tiểu học đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT”,

# Chi tiết
Tên bài báo “Một số biện pháp hỗ trợ giáo viên tiểu học đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT”,
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Đào tạo cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh đổi mới Giáo dục”, Trường Đại học sư phạm Hà Nội.
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 04-2015
Đường link
Số phát hành Kỉ yếu
Nội dung
Tác giả Phạm Huy Tư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Tầm quan trọng của công tác xã hội trong bệnh viện trong giai đoạn hiện nay

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2021

Thành viên: Đinh Trần Kim Ngân

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Tối ứu hóa các thông số công nghệ mài đến nhám bề mặt và năng suất bóc tách vật liệu chi tiết trục turbine

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Nguyễn Ngọc Nhân, Trần Vĩnh Hưng, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang, Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Development of antioxidative red dragon fruit bar by using response surface methodology for formulation optimization

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Trần Tiểu Yến, Trần Hồng Quân, Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giáp Phạm Ngọc Trâm

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Xác định tải trọng tác động lên vỏ cầu chủ động xe tải nhẹ 1,25 tấn

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tô Ngọc Luật, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 455

Số truy cập trong tháng: 31819

Tổng số truy cập: 1027407

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn