Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học “Hiệu trưởng trường tiểu học Quản lí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo tinh thần TQM”,

# Chi tiết
Tên bài báo “Hiệu trưởng trường tiểu học Quản lí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo tinh thần TQM”,
Tên tạp chí Tạp chí Giáo dục
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 07-2013
Đường link
Số phát hành 313
Nội dung
Tác giả Phạm Huy Tư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Thực trạng tự học của sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Effect of electron beam radiation on disease resistance and quality of harvested mangoes

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Trung Trực (Thành viên ngoài trường/khác: Apiradee Uthairatanakij, Varit Srilaong, Natta Laohakunjit, Pongphen Jitareerat)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Đánh giá độ chính xác công nghệ quét mẫu 3D của thiết bị HANDYSCAN700™ thông qua mẫu gia công trên máy CNC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Vũ Ngọc Long

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xác định công thức tính diện tích mặt tròn xoay

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2017

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Development of lecturers in technology sector in universities in accordance with competence

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 440

Số truy cập trong tháng: 239470

Tổng số truy cập: 820428

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn