Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học “Hiệu trưởng trường tiểu học Quản lí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo tinh thần TQM”,

# Chi tiết
Tên bài báo “Hiệu trưởng trường tiểu học Quản lí nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng theo tinh thần TQM”,
Tên tạp chí Tạp chí Giáo dục
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 07-2013
Đường link
Số phát hành 313
Nội dung
Tác giả Phạm Huy Tư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Điều khiển, giám sát và quản lý dữ liệu QUADCOPTER ứng dụng công nghệ 4.0

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Screening of aromatic rice lines by using molecular marker and sensory test.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2014

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

“Quy trình nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp tiểu học và Trung học cơ sở thành phố Vĩnh Long”,

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2013

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Tính cách người Trà Vinh trong văn học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Nguyễn Diễm Phúc

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Proceeding of the International Conference on Computer Modeling and Simulation (ICCMS 2018);

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 75

Số truy cập trong tháng: 42255

Tổng số truy cập: 1306601

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn