Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học “Quản lý dạy học (tự chọn) môn tin học bậc tiểu học ở thành phố Vĩnh Long – Thực trạng và giải pháp”,

# Chi tiết
Tên bài báo “Quản lý dạy học (tự chọn) môn tin học bậc tiểu học ở thành phố Vĩnh Long – Thực trạng và giải pháp”,
Tên tạp chí Tạp chí Giáo chức
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 01-2012
Đường link
Số phát hành 57
Nội dung
Tác giả Phạm Huy Tư
Đơn vị Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

An Investigation of Optimized Operational Parameters for a Chicken Slaughtering System in Vietnam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2011

Thành viên: Đặng Thanh Sơn (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Van Hung, , Doan Hung Minh)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Speech emotion recognition of Vietnam drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phân cỡ tôm bằng kỹ thuật xử lý ảnh trên máy tính nhúng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2018

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Trương Chí Cường, Huỳnh Thanh Lộc, Lương Vinh Quốc Danh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Tính tất yếu phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt và liên thông trong giai đoạn hiện nay

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 240

Số truy cập trong tháng: 83168

Tổng số truy cập: 429945

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn