Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát phương pháp kiểm soát dao động của chất lỏng bằng Similink/MATLAB

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát phương pháp kiểm soát dao động của chất lỏng bằng Similink/MATLAB
Tên tạp chí Thông tin khoa học
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 06-2020
Đường link
Số phát hành 2
Nội dung
Tác giả Trần Vĩnh Phúc
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Efect of phase state-fuel on compression ratio limit in single cylinder Diesel engine with spark ignition

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2016

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Truyền động thủy tĩnh cho hệ thống neo giữ xe máy lâm nghiệp làm việc trên đất dốc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Mai Hoàng Long

Đơn vị: Phòng Đào tạo

Effect of Process Parameters on Surface Roughness in Surface Grinding of 90CrSi tool steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Thanh Tu Nguyen, Vu Ngoc Pi)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Nghệ thuật (A) của STEAM trong giảng dạy Toán cao cấp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Phạm Minh Trí, Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Một số thành tố và quy trình dạy học tích hợp stem thông qua môn vật lí trung học phổ thông

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Hồ Minh Trung, Phạm Thanh Tùng, Võ Hoàng Tâm, Phạm Huy Tư (Thành viên ngoài trường/khác: Trần Kim Phượng)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 446

Số truy cập trong tháng: 18579

Tổng số truy cập: 161013

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn