Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Khảo sát phương pháp kiểm soát dao động của chất lỏng bằng Similink/MATLAB

# Chi tiết
Tên bài báo Khảo sát phương pháp kiểm soát dao động của chất lỏng bằng Similink/MATLAB
Tên tạp chí Thông tin khoa học
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 06-2020
Đường link
Số phát hành 2
Nội dung
Tác giả Trần Vĩnh Phúc
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Phân tích tương quan và hệ số đường dẫn của 18 giống ớt (Capsicum annuum spp.) địa phương trồng tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2012

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác

Compentency Framework Of Technical Lecturers At Universities

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Nghệ thuật (A) của STEAM trong giảng dạy Toán cao cấp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Phạm Minh Trí, Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Công nghệ khởi đầu và tương lai - Từ giáo dục STEM tại Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2945

Số truy cập trong tháng: 41324

Tổng số truy cập: 364496

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn