Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Kiểm soát dao động chất lỏng bằng phương pháp Input shaping

# Chi tiết
Tên bài báo Kiểm soát dao động chất lỏng bằng phương pháp Input shaping
Tên tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 11-2019
Đường link http://tapchikhcn.udn.vn/home
Số phát hành 9
Nội dung Các kỹ thuật kiểm soát dao động thường yêu cầu thông tin phản hồi. Tuy nhiên, phương pháp input shaping (phương pháp tạo dạng tín hiệu ngõ vào) có thể kiểm soát dao động bằng cách đưa ra các lệnh chuyển động sao cho dao động được triệt tiêu mà không cần tín hiệu hồi tiếp. Nghiên cứu này mô phỏng và đánh giá thực nghiệm hiệu quả áp dụng phương pháp input shaping ZV và ZVD để kiểm soát dao động chất lỏng khi vật chứa có dạng hình hộp chữ nhật. Nhằm đánh giá tính bền vững của phương pháp input shaping, nghiên cứu cũng khảo sát đáp ứng của hệ thống có tần số dao động tự nhiên tăng 20% so với thiết kế. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy phương pháp input shaping giúp giảm đáng kể biên độ dao động của chất lỏng (trên 50% đối với ZV và trên 70% đối với ZVD). Cả hai phương pháp đều giúp triệt tiêu dao động nhanh đáng kể so với trường hợp không kiểm soát dao động. Đặc biệt, ZVD bền vững hơn khi có sự thay đổi thông số của hệ.
Tác giả Trần Vĩnh Phúc
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

CS-Rickart modules

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2014

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Hoàn thiện thể chế giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hiện nay

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Cao Hùng Phi, Vũ Trung Kiên

Đơn vị: Ban giám hiệu

GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO CHÁY BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu thiết kế cải tiến cụm truyền động cơ khí của xe lăn điện leo cầu thang

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: SV. Tằng Văn Tiến Thọ)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Synthesis and characterization of Indium nanoparticles

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2011

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 393

Số truy cập trong tháng: 18526

Tổng số truy cập: 160960

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn