Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Kiểm soát dao động chất lỏng bằng phương pháp Input shaping

# Chi tiết
Tên bài báo Kiểm soát dao động chất lỏng bằng phương pháp Input shaping
Tên tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 11-2019
Đường link http://tapchikhcn.udn.vn/home
Số phát hành 9
Nội dung Các kỹ thuật kiểm soát dao động thường yêu cầu thông tin phản hồi. Tuy nhiên, phương pháp input shaping (phương pháp tạo dạng tín hiệu ngõ vào) có thể kiểm soát dao động bằng cách đưa ra các lệnh chuyển động sao cho dao động được triệt tiêu mà không cần tín hiệu hồi tiếp. Nghiên cứu này mô phỏng và đánh giá thực nghiệm hiệu quả áp dụng phương pháp input shaping ZV và ZVD để kiểm soát dao động chất lỏng khi vật chứa có dạng hình hộp chữ nhật. Nhằm đánh giá tính bền vững của phương pháp input shaping, nghiên cứu cũng khảo sát đáp ứng của hệ thống có tần số dao động tự nhiên tăng 20% so với thiết kế. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm cho thấy phương pháp input shaping giúp giảm đáng kể biên độ dao động của chất lỏng (trên 50% đối với ZV và trên 70% đối với ZVD). Cả hai phương pháp đều giúp triệt tiêu dao động nhanh đáng kể so với trường hợp không kiểm soát dao động. Đặc biệt, ZVD bền vững hơn khi có sự thay đổi thông số của hệ.
Tác giả Trần Vĩnh Phúc
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Experimental research on coefficient of slip at brake time of tractor semi-traile

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Recursive Join Processing In Big Data Environment

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Phan Anh Cang (Thành viên ngoài trường/khác: Triệu Thanh Ngoan - Đại học Cần Thơ, Phan Thượng Cang - Đại học Cần Thơ)

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Phát triển chương trình đào tạo Kỹ sư theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2016

Thành viên: Nguyễn Minh Trung

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Ảnh hưởng của thời gian phun nhiên liệu đến đặc tính làm việc của động cơ CNG một xylanh chuyển đổi

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Hồ Hữu Chấn, Phan Hoàng Sơn, Đỗ Hoài Phong (Thành viên ngoài trường/khác: TS Trần Đăng Quốc)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Điều khiển và giám sát từ xa trạm robot xyz trong hệ thống fms/cim với node red

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Lê Hữu Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 174

Số truy cập trong tháng: 10445

Tổng số truy cập: 314720

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn