Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Kiểm soát dao động trong thùng chứa hở

# Chi tiết
Tên bài báo Kiểm soát dao động trong thùng chứa hở
Tên tạp chí Thông tin khoa học
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 09-2019
Đường link
Số phát hành 3
Nội dung
Tác giả Trần Vĩnh Phúc
Đơn vị Khoa Cơ khí
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu dao động của ô tô Toyota Vios 1.5G trên mặt đường BC theo tiêu chuẩn ISO

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Những điểm khác nhau cơ bản giữa ngôn ngữ lập trình Pascal và C++

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Phát hiện vi khuẩn cố định đạm trong cây lúa hoang.

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2021

Thành viên: Quách Văn Cao Thi

Đơn vị: Khoa Công nghệ thực phẩm

A survey on the effects of bumpy road on the vibration of multi-purpose forest fire fighting vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Đánh giá kết quả học tập đa chiều trong dạy học các phần thực hành ở trường đại học SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Minh Sang

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 227

Số truy cập trong tháng: 83155

Tổng số truy cập: 429932

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn