Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp Deep Learning

# Chi tiết
Tên bài báo Nhận dạng hình ảnh thực phẩm bằng phương pháp Deep Learning
Tên tạp chí Khoa học Cấp Trường
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 04-2020
Đường link
Số phát hành Số 4/2020
Nội dung
Tác giả Phan Anh Cang, Nguyễn Thanh Hoàng, Trần Hồ Đạt, Nguyễn Văn Hiếu
Đơn vị Khoa Công nghệ thông tin
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

A Study on Calculation of Optimum Exchanged Grinding Wheel Diameter when Surface Grinding Stainless Steel

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 02-2020

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi Hong Tran, Anh Tung Luu, Quoc Tuan Nguyen, Tien Dung Hoang, Thi Lien Vu, Xuan Hung Le, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phân tích tương quan và hệ số đường dẫn của 18 giống ớt (Capsicum annuum spp.) địa phương trồng tại Đồng Bằng Sông Cửu Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2012

Thành viên: Nguyễn Trí Yến Chi

Đơn vị: Khác

Benzimidazole Derivatives as Novel Zika Virus Inhibitors

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2020

Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Ansys Workbench và ứng dụng trong mô phỏng kết cấu

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Đắc Thịnh - Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Design and manufacturing of a Non-standard chain parts for a chain conveyor for a harvest shallot: case study

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2019

Thành viên: Nguyễn Thái Vân, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 54

Số truy cập trong tháng: 22118

Tổng số truy cập: 164552

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn