Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Quản lý hoạt động thực hành của sinh viên ngành kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

# Chi tiết
Tên bài báo Quản lý hoạt động thực hành của sinh viên ngành kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 08-2018
Đường link
Số phát hành 08
Nội dung
Tác giả Phùng Thế Tuấn
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Multicomponent dark matter in noncommutative B−L gauge theory

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2020

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ĐỘNG DỰA VÀO HÀM CHUYỂN MẠCH ĐỘNG VÀ GIỚI HẠN TRÊN HỆ THỐNG GIẢM XÓC - VẬT - LÒ XO

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Phạm Thanh Tùng, Lê Hữu Toàn (Thành viên ngoài trường/khác: nguyen chi ngon)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số ngoại lực đến độ bền khung xe HYUNDAI MIGHTY 75S

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Thái Vân, Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Duy Khiêm

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2796

Số truy cập trong tháng: 41175

Tổng số truy cập: 364347

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn