Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên sư phạm kỹ thuật ở các trường đại học phía Nam

# Chi tiết
Tên bài báo Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên sư phạm kỹ thuật ở các trường đại học phía Nam
Tên tạp chí Tạp chí Giáo chức Việt nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 06-2016
Đường link
Số phát hành 110
Nội dung
Tác giả Phùng Thế Tuấn
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Ảnh hưởng của hệ số bám đếnhiệu quả phanh đoàn xe sơ mi rơ moóc

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2017

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Xác định ma trận đổi cơ sở từ hai cơ sở bất kỳ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2018

Thành viên: Võ Phước Hậu

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Speech emotion recognition of Vietnam drive

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2015

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Analysis Noise Vibration of the Gearboxes using Mathematical Models

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2018

Thành viên: Cao Hùng Phi (Thành viên ngoài trường/khác: Trinh Minh Hoang, Tran Thanh Tung)

Đơn vị: Ban giám hiệu

The Effects of High Tempering Parameters on the Relative Elongation and Yield Strength of 42CrMo Steel as the Turbine Shaft

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Nguyễn Ngọc Nhân, Nguyễn Hoàng Thiện, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 926

Số truy cập trong tháng: 11229

Tổng số truy cập: 200912

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn