Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên sư phạm kỹ thuật ở các trường đại học phía Nam

# Chi tiết
Tên bài báo Nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giảng viên sư phạm kỹ thuật ở các trường đại học phía Nam
Tên tạp chí Tạp chí Giáo chức Việt nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 06-2016
Đường link
Số phát hành 110
Nội dung
Tác giả Phùng Thế Tuấn
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ sấy phun đến chất lượng bột thanh long đỏ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Trần Minh Phúc

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Mô hình động lực học của xuồng chữa cháy rừng tràm khi quay vòng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2016

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Thái Vân

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Một số giải pháp tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

THE SWINGING SENSORLESS ANTI-SWING CONTROL FOR THE AUTOMATIC GANTRY CRANE SYSTEM

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Mai Nhật Thiên, Lương Hoài Thương, Huỳnh Thanh Tường, Lê Minh Thành

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 207

Số truy cập trong tháng: 83135

Tổng số truy cập: 429912

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn