Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Thực trạng chính sách chăm lo đời sống cho đội ngũ giảng viên ngành kỹ thuật ở các trường đại học

# Chi tiết
Tên bài báo Thực trạng chính sách chăm lo đời sống cho đội ngũ giảng viên ngành kỹ thuật ở các trường đại học
Tên tạp chí Tạp chí Giáo chức Việt nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 07-2015
Đường link
Số phát hành 100
Nội dung
Tác giả Phùng Thế Tuấn
Đơn vị Phòng Công tác Sinh viên
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Nghiên cứu gia công cánh Turbo trong cơ cấu Turbo tăng áp trên máy phay CNC HAAS VF2

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Lê Hồng Kỳ, Nguyễn Chí Thông

Đơn vị: Ban giám hiệu

Equations Defining Recursive Extensions as Set Theoretic Complete Intersections

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2015

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Optimization of Grinding Parameters for Minimum Grinding Time When Grinding Tablet Punches by CBN Wheel on CNC Milling Machine

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Ngoc-Pi Vu, Quoc-Tuan Nguyen, Thi-Hong Tran, Anh-Tuan Nguyen, Anh-Tung Luu, Van-Tung Nguyen, Xuan-Hung Le)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Lexical Inferencing Strategies: The Case of High-Proficiency Versus Low-Proficiency Vietnamese EFL Students

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 584

Số truy cập trong tháng: 10887

Tổng số truy cập: 200570

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn