Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Reasonably use of accumulated energy when moving downhill during the operation cycle of timber tractor complex

# Chi tiết
Tên bài báo Reasonably use of accumulated energy when moving downhill during the operation cycle of timber tractor complex
Tên tạp chí Springer
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 04-2021
Đường link https://doi.org/10.1007/978-3-030-69610-8
Số phát hành 2021
Nội dung The paper introduces a hydraulic circuit diagram that controls the anchoring of timber tractor complex when it works on forest land with a steep slope. The paper also presents some research results that simulate the main stages of timber transport technology. The hydraulic anchoring system is supplemented by hydraulic components that help the tractor complex (TC) lift and unload wood, support the departure of moving uphill, gather and load wood at the stops on the slope by accumulated energy. The research results show that if we calculate, determine the size and appropriately arrange the stages, the system only needs to use the accumulated energy in the accumulator after moving downhill, contributing to reducing energy costs for timber transport technology
Tác giả Mai Hoàng Long
Đơn vị Phòng Đào tạo
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG IOT CHO MÔ HÌNH QUAN TRẮC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Tấn Nó, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Hữu Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Optimization of Exchanged Grinding Wheel Diameter for Minimum Cost in External Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Anh Tuan, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Hoang Xuan Tu, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Đại học SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Võ Hoàng Tâm, Lâm Minh Dũng

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Đổi mới phương pháp dạy học thực hành cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2018

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 860

Số truy cập trong tháng: 11163

Tổng số truy cập: 200846

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn