Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Reasonably use of accumulated energy when moving downhill during the operation cycle of timber tractor complex

# Chi tiết
Tên bài báo Reasonably use of accumulated energy when moving downhill during the operation cycle of timber tractor complex
Tên tạp chí Springer
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 04-2021
Đường link https://doi.org/10.1007/978-3-030-69610-8
Số phát hành 2021
Nội dung The paper introduces a hydraulic circuit diagram that controls the anchoring of timber tractor complex when it works on forest land with a steep slope. The paper also presents some research results that simulate the main stages of timber transport technology. The hydraulic anchoring system is supplemented by hydraulic components that help the tractor complex (TC) lift and unload wood, support the departure of moving uphill, gather and load wood at the stops on the slope by accumulated energy. The research results show that if we calculate, determine the size and appropriately arrange the stages, the system only needs to use the accumulated energy in the accumulator after moving downhill, contributing to reducing energy costs for timber transport technology
Tác giả Mai Hoàng Long
Đơn vị Phòng Đào tạo
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Công Tác Thanh Niên trong Thời Kỳ Quá Độ Lên Chủ Nghĩa Xã Hội Việt Nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Doãn Duy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Phân cỡ tôm bằng kỹ thuật xử lý ảnh trên máy tính nhúng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2019

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Trương Chí Cường, Huỳnh Thanh Lộc, Lương Vinh Quốc Danh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Nghiên cứu những phương pháp giảng dạy để nâng cao kỹ năng học tập suốt đời của sinh viên

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2016

Thành viên: Nguyễn Thị Anh Thư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

The Effects of High Tempering Parameters on the Relative Elongation and Yield Strength of 42CrMo Steel as the Turbine Shaft

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Nguyễn Ngọc Nhân, Nguyễn Hoàng Thiện, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí

GIÁM SÁT VÀ CẢNH BÁO CHÁY BẰNG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2021

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 135

Số truy cập trong tháng: 83063

Tổng số truy cập: 429840

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn