Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Reasonably use of accumulated energy when moving downhill during the operation cycle of timber tractor complex

# Chi tiết
Tên bài báo Reasonably use of accumulated energy when moving downhill during the operation cycle of timber tractor complex
Tên tạp chí Springer
Loại tạp chí Tạp chí khoa học quốc tế
Thời gian xuất bản / công bố 04-2021
Đường link https://doi.org/10.1007/978-3-030-69610-8
Số phát hành 2021
Nội dung The paper introduces a hydraulic circuit diagram that controls the anchoring of timber tractor complex when it works on forest land with a steep slope. The paper also presents some research results that simulate the main stages of timber transport technology. The hydraulic anchoring system is supplemented by hydraulic components that help the tractor complex (TC) lift and unload wood, support the departure of moving uphill, gather and load wood at the stops on the slope by accumulated energy. The research results show that if we calculate, determine the size and appropriately arrange the stages, the system only needs to use the accumulated energy in the accumulator after moving downhill, contributing to reducing energy costs for timber transport technology
Tác giả Mai Hoàng Long
Đơn vị Phòng Đào tạo
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Độc tố aflatoxin - tác nhân gây ung thư

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Nguyễn Đức Hải

Đơn vị: Phòng Đào tạo

An experimental research on converting gasoline engines using a distributor ignition system into a direct ignition system

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

Defining equations of vandermonde type determinantal varieties

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2012

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Xây dựng Web ngữ nghĩa cung cấp thông tin về phòng chống dịch hại trên cây lúa

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thái Bảo

Đơn vị: Khoa Công nghệ thông tin

Tuyển chọn đội ngũ giảng viên các trường đại học Sư phạm kỹ thuật khu vực phía Nam

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2015

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 448

Số truy cập trong tháng: 33431

Tổng số truy cập: 1029019

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn