Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Mô hình thí nghiệm hệ thống thủy lực neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ cỡ nhỏ

# Chi tiết
Tên bài báo Mô hình thí nghiệm hệ thống thủy lực neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ cỡ nhỏ
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2019
Đường link
Số phát hành 10/2019
Nội dung Bài báo giới thiệu kết quả thiết kế, lựa chọn, lắp ráp và thử nghiệm mô hình thí nghiệm hệ thống thủy lực neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ cỡ nhỏ. Mô hình đã tái hiện được các trạng thái hoạt động điển hình, có khả năng đánh giá các tính chất động lực học và điều khiển của hệ thống thủy lực neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ cỡ nhỏ khi làm việc trên đất rừng có độ dốc cao. Mô hình thí nghiệm có thể sử dụng để nghiên cứu phát triển các hệ thống neo giữ kéo thả liên hợp máy lâm nghiệp để làm việc an toàn, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng trên các vùng đất dốc.
Tác giả Mai Hoàng Long
Đơn vị Phòng Đào tạo
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Kinetic mixing effect in noncommutative B−L gauge theory

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 09-2019

Thành viên: Lê Xuân Thùy

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Nghiên cứu ảnh hưởng của tần số ngoại lực đến độ bền khung xe HYUNDAI MIGHTY 75S

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Nguyễn Thái Vân, Nguyễn Thanh Tùng, Đặng Duy Khiêm

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Optimization of Replaced Grinding Wheel Diameter for Surface Grinding Based on a Cost Analysis

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Thi-Hong Tran, Anh-Tung Luu, Quoc-Tuan Nguyen, Anh-Tuan Nguyen, Tien-Dung Hoang, Xuan-Hung Le, Tien-Long Banh, Ngoc-Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

CS-риккартовы модули

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2014

Thành viên: Trần Hoài Ngọc Nhân

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 426

Số truy cập trong tháng: 18559

Tổng số truy cập: 160993

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn