Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Mô hình thí nghiệm hệ thống thủy lực neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ cỡ nhỏ

# Chi tiết
Tên bài báo Mô hình thí nghiệm hệ thống thủy lực neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ cỡ nhỏ
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2019
Đường link
Số phát hành 10/2019
Nội dung Bài báo giới thiệu kết quả thiết kế, lựa chọn, lắp ráp và thử nghiệm mô hình thí nghiệm hệ thống thủy lực neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ cỡ nhỏ. Mô hình đã tái hiện được các trạng thái hoạt động điển hình, có khả năng đánh giá các tính chất động lực học và điều khiển của hệ thống thủy lực neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ cỡ nhỏ khi làm việc trên đất rừng có độ dốc cao. Mô hình thí nghiệm có thể sử dụng để nghiên cứu phát triển các hệ thống neo giữ kéo thả liên hợp máy lâm nghiệp để làm việc an toàn, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng trên các vùng đất dốc.
Tác giả Mai Hoàng Long
Đơn vị Phòng Đào tạo
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Efects of Vietnamese tamarind fish sauce enriched with iron and zinc on green mussel quality

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2019

Thành viên: Nguyễn Phụng Tiên (Thành viên ngoài trường/khác: Sunisa Siripongvutikorn, Worapong Usawakesmanee)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ảnh hưởng của vận tốc ban đầu và độ dốc đến hiệu quả phanh xe tải 1,25 tấn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu

KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG HORMONE ESTROGEN VÀ PROGESTERONE TRÊN CHÓ VIÊM TỬ CUNG CÓ MỦ (PYOMETRA) TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 10-2017

Thành viên: Đặng Thanh Sơn, Trương Phúc Vinh (Thành viên ngoài trường/khác: Diệp Trường Khang)

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Ansys Workbench và ứng dụng trong mô phỏng kết cấu

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Đắc Thịnh - Trường CĐ Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP.HCM)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 2921

Số truy cập trong tháng: 41300

Tổng số truy cập: 364472

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn