Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Nghiên cứu định cỡ và kết cấu mạch truyền động thủy lực neo giữ liên hợp máy khi làm việc trên đất rừng có độ dốc cao.

# Chi tiết
Tên bài báo Nghiên cứu định cỡ và kết cấu mạch truyền động thủy lực neo giữ liên hợp máy khi làm việc trên đất rừng có độ dốc cao.
Tên tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 10-2018
Đường link
Số phát hành 10/2018
Nội dung Bài báo giới thiệu một hệ thống thủy lực điều khiển neo giữ liên hợp máy vận xuất gỗ trên đất rừng có độ dốc cao. Mạch truyền động thủy lực được thiết kế trên cơ sở phân tích, lựa chọn các phương án mạch truyền động và điều khiển phù hợp các tiêu chí: Lực căng dây tời ít thay đổi; kết cấu đơn giản; hoạt động linh hoạt, tin cậy và chi phí hợp lý. Các thông số cơ bản của hệ thống thủy lực được xác định để thỏa mãn các điều kiện làm việc của liên hợp máy là: Góc dốc lớn hơn 20 độ, tải trọng liên hợp máy từ 2 đến 3 tấn, vận tốc liên hợp máy nhỏ hơn 1,7 m/s.
Tác giả Mai Hoàng Long
Đơn vị Phòng Đào tạo
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Physicochemical Properties of Vietnamese Tamarind Fish Sauce Fortified with Iron and Zinc during Storage

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Phụng Tiên

Đơn vị: Khoa Khoa học Sinh học ứng dụng

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng đường đến hiệu quả phanh oto bằng mô hình động lực học 3D

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2020

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng, Võ Văn Hường, Cao Hùng Phi

Đơn vị: Ban giám hiệu

Vận dụng mô hình học tập kết hợp trong đào tạo giáo viên kỹ thuật tại trường đhspkt vĩnh long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2021

Thành viên: Nguyễn Minh Trung, Phan Hoàng Mau

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Difficulties faced by students in speaking English at Vinh Long University of Technology Education

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Lê Văn Điệp

Đơn vị: Trung tâm Ngoại ngữ

Nâng cao hiệu quả hoạt động đảm bảo chất lượng tại các trường đại học sư phạm kỹ thuật

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2019

Thành viên: Võ Hoàng Tâm (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Thanh Hà, Đoàn Thị Quỳnh Anh, Trần Sỹ Long, Trần Quang Thanh)

Đơn vị: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 357

Số truy cập trong tháng: 83285

Tổng số truy cập: 430062

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn