Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Truyền động thủy tĩnh cho hệ thống neo giữ xe máy lâm nghiệp làm việc trên đất dốc

# Chi tiết
Tên bài báo Truyền động thủy tĩnh cho hệ thống neo giữ xe máy lâm nghiệp làm việc trên đất dốc
Tên tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 09-2016
Đường link
Số phát hành 9/2016
Nội dung Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu ban đầu về khả năng ứng dụng của truyền động thủy tĩnh cho hệ thống neo giữ máy lâm nghiệp làm việc trên nền đất có độ dốc lớn. Trên cơ sở một mạch điều khiển thủy lực đơn giản truyền động cho cơ cấu tời neo giữ, các tác giả đã nghiên cứu mô phỏng tính chất hoạt động của hệ thống, đánh giá khả năng neo giữ máy lâm nghiệp có bánh xe trong một số trạng thái làm việc điển hình. Kết quả mô phỏng có thể sử dụng làm cơ sở để định hướng thiết kế, phát triển hệ thống neo giữ trên xe máy lâm nghiệp.
Tác giả Mai Hoàng Long
Đơn vị Phòng Đào tạo
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Optimization of Exchanged Grinding Wheel Diameter for Minimum Cost in External Grinding

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2019

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyen Anh Tuan, Tran Thi Hong, Nguyen Van Cuong, Luu Anh Tung, Nguyen Thanh Tu, Hoang Xuan Tu, Ngoc Pi Vu)

Đơn vị: Ban giám hiệu

Phân tích cấu trúc và tính toán một số thông số động lực học của xe chữa cháy rừng đa năng

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2017

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên Cứu giảm tổng méo dạng sóng hài cho bộ nghịch lưu một pha cầu H 3 bậc diode kẹp bằng kỹ thuật điều chế sóng mang

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2021

Thành viên: Nguyễn Phước Lộc (Thành viên ngoài trường/khác: Võ Quốc Thái, Đào Thị Bé Dung)

Đơn vị: Khoa Điện - Điện tử

Ảnh hưởng của chất lượng đường đến dao động xe tải 1,25 tấn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2021

Thành viên: Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Ban giám hiệu
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 858

Số truy cập trong tháng: 11161

Tổng số truy cập: 200844

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn