Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Truyền động thủy tĩnh cho hệ thống neo giữ xe máy lâm nghiệp làm việc trên đất dốc

# Chi tiết
Tên bài báo Truyền động thủy tĩnh cho hệ thống neo giữ xe máy lâm nghiệp làm việc trên đất dốc
Tên tạp chí Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí khoa học trong nước
Thời gian xuất bản / công bố 09-2016
Đường link
Số phát hành 9/2016
Nội dung Bài báo giới thiệu một số kết quả nghiên cứu ban đầu về khả năng ứng dụng của truyền động thủy tĩnh cho hệ thống neo giữ máy lâm nghiệp làm việc trên nền đất có độ dốc lớn. Trên cơ sở một mạch điều khiển thủy lực đơn giản truyền động cho cơ cấu tời neo giữ, các tác giả đã nghiên cứu mô phỏng tính chất hoạt động của hệ thống, đánh giá khả năng neo giữ máy lâm nghiệp có bánh xe trong một số trạng thái làm việc điển hình. Kết quả mô phỏng có thể sử dụng làm cơ sở để định hướng thiết kế, phát triển hệ thống neo giữ trên xe máy lâm nghiệp.
Tác giả Mai Hoàng Long
Đơn vị Phòng Đào tạo
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở trường ĐH SPKT Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2017

Thành viên: Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Ban giám hiệu

Development of lecturers in technology sector in universities in accordance with competence

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 11-2021

Thành viên: Phùng Thế Tuấn

Đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên

Tính cách người Trà Vinh trong văn học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Nguyễn Diễm Phúc

Đơn vị: Khoa Sư phạm kỹ thuật và Xã hội nhân văn

Tinh thần đổi mới của Thủ tướng Võ Văn Kiệt và vai trò của cán bộ quản lí trường học

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 05-2022

Thành viên: Nguyễn Minh Sang, Phạm Huy Tư

Đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Nghiên cứu Khoa học cơ bản Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2020

Thành viên: Hồ Minh Trung

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 130

Số truy cập trong tháng: 83058

Tổng số truy cập: 429835

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn