Đề tài KH&CN

Trang chủ Bài báo khoa học Trình bày phương pháp giải bài tập tính tuổi của chất phóng xạ

# Chi tiết
Tên bài báo Trình bày phương pháp giải bài tập tính tuổi của chất phóng xạ
Tên tạp chí Thông tin Khoa học trường Đại Học SPKT Vĩnh Long
Loại tạp chí Thông tin khoa học
Thời gian xuất bản / công bố 04-2018
Đường link
Số phát hành 04/2018
Nội dung
Tác giả Lê Doãn Duy
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản
Ghi chú

Các bài báo khoa học liên quan

Xác định tải trọng động tác động lên vỏ cầu chủ động xe tải nhẹ

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2020

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tô Ngọc Luật, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghệ thuật (A) của STEAM trong giảng dạy Toán cao cấp

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2021

Thành viên: Phạm Minh Trí, Phạm Huy Tư

Đơn vị: Khoa Khoa học cơ bản

Study on Development of 3D for Consider the Response of Multifunction Forest Fire Fighting Vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2018

Thành viên: Lương Văn Vạn, Tác giả/Đơn vị ngoài trường

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 856

Số truy cập trong tháng: 11159

Tổng số truy cập: 200842

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn