Bài báo khoa học

Tổng số: 33

Nghiên cứu, thiết kế máy làm bánh trung thu tự động

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí

A Research on the Influences of Forming Parameters on the Roughness of Plastic Products by Fuse Deposition Modeling Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Hiệp

Đơn vị: Khoa Cơ khí

ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT ĐỘNG DỰA VÀO HÀM CHUYỂN MẠCH ĐỘNG VÀ GIỚI HẠN TRÊN HỆ THỐNG GIẢM XÓC - VẬT - LÒ XO

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Phạm Thanh Tùng, Lê Hữu Toàn (Thành viên ngoài trường/khác: nguyen chi ngon)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu leo cầu thang của xe lăn điện dùng cho người khuyết tật

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 04-2022

Thành viên: Dương Tấn Đạt, Lê Hồng Kỳ (Thành viên ngoài trường/khác: Lê Quang Sinh, Trần Hải Sâm, Trần Kha Minh)

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Optimization of Grinding Technology Parameters to Surface Roughness and Material Extracting Productivity of Turbine Shaft Parts

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Nguyễn Ngọc Nhân, Nguyễn Hoàng Thiện, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí

The Effects of High Tempering Parameters on the Relative Elongation and Yield Strength of 42CrMo Steel as the Turbine Shaft

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Nguyễn Ngọc Nhân, Nguyễn Hoàng Thiện, Lê Hồng Kỳ

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Research on the Influences of Forming Parameters on the Error of Width Dimension of Polylactic Acid Products by Fused Deposition Modeling Technology

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 01-2022

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Nguyễn Hoàng Hiệp

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Một phương pháp trong việc tiếp cận cơ khí nén nhân tạo

Loại tạp chí: Thông tin khoa học

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Trần Vĩnh Phúc

Đơn vị: Khoa Cơ khí

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG IOT CHO MÔ HÌNH QUAN TRẮC THÔNG SỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Lê Hoàng Anh, Nguyễn Tấn Nó, Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Hữu Toàn

Đơn vị: Khoa Cơ khí

Điều khiển, giám sát và quản lý dữ liệu QUADCOPTER ứng dụng công nghệ 4.0

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2021

Thành viên: Dương Tấn Đạt

Đơn vị: Khoa Cơ khí
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 487

Số truy cập trong tháng: 32782

Tổng số truy cập: 1028370

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn