Bài báo khoa học

Tổng số: 57

Nghiên cứu ứng xử của móng giếng chìm cho công trình điện gió ở ngoài khơi bằng phần mềm tính toán phần tử hữu hạn

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 12-2022

Thành viên: Dương Chung Nguyện (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Tấn Hưng, Đỗ Hưng Thời)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Phân tích chuyển vị theo phương đứng của bánh xe di chuyển trên tấm nổi bằng phương pháp kết hợp phần tử chuyển động và phần tử biên

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Dương Chung Nguyện (Thành viên ngoài trường/khác: Phan Nhật Tân, Nguyễn Tấn Hưng)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Nghiên cứu độ lún ổn định của nền gia cố cọc xi măng đất

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Phan Hữu Hoàng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Effect of Suspension System Stiffness on Dynamic Load Action Chassis Multi-purpose Forest Fire Fighting Vehicle

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 08-2022

Thành viên: Lương Văn Vạn, Cao Hùng Phi, Nguyễn Thanh Tùng

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Thiết kế, Mô hình hóa và Mô phỏng bộ sạc nhanh hai chiều cho xe điện

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 07-2022

Thành viên: Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Văn Nhờ, Lê Nguyễn Hồng Phong)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Ứng dụng mạng nơ-ron mờ hồi quy trong điều khiển góc cánh tuabin gió

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 06-2022

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Nhựt Tiến)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Điều khiển góc cánh Tuabin gió để ổn định công suất máy phát điện dùng mạng Nơ - ron mờ hồi quy

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Tác giả/Đơn vị ngoài trường, Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Thị Xuân Nhi, Nguyễn Chí Ngôn, Nguyễn Nhựt Tiến)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Ứng dụng bộ điều chỉnh điện áp AC-DC hai chiều tích hợp vào bộ sạc nhanh cho xe ô tô điện

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Trần Thành Luân (Thành viên ngoài trường/khác: Nguyễn Văn Nhờ, Phan Quốc Dũng, Nguyễn Thị Xuân Nhi)

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Giải pháp kết nối IoT được tích hợp cho xe ô tô

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học trong nước

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Võ Trọng Hữu

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực

Effect of Ignition Energy and Hydrogen Addition on Laminar Flame Speed, Ignition Delay Time, and Flame Rising Time of Lean Methane/Air Mixtures

Loại tạp chí: Tạp chí khoa học quốc tế

Thời gian công bố/xuất bản: 03-2022

Thành viên: Lương Văn Vạn

Đơn vị: Khoa Cơ khí Động lực
THỐNG KÊ

Số truy cập trong ngày: 481

Số truy cập trong tháng: 32776

Tổng số truy cập: 1028364

Thông tin liên hệ
Hotline: +84 2703 862457

Email: nckh@vlute.edu.vn