Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
STT Tên Tải xuống
1 Biên bản thanh lý Tải xuống
2 Đơn huỷ đề tài Tải xuống
3 Đơn xin đổi chủ nhiệm - Thành viên đề tài Tải xuống
4 Đơn xin gia hạn đề tài Tải xuống
5 Hợp đồng nghiên cứu Tải xuống
6 Phụ lục hợp đồng nghiên cứu Tải xuống
7 Quyết định công nhận Tải xuống
8 BM-NC-01A-00 Phiếu đăng ký đề tài Tải xuống
9 BM-NC-01B-00 Phiếu đăng ký đề tài - Sinh viên Tải xuống
10 BM-NC-02A-00 Đề cương đề tài Tải xuống
11 BM-NC-02B-00 Đề cương đề tài - Sinh viên Tải xuống
12 BM-NC-03-00 Phiếu đánh giá đề cương Tải xuống
13 BM-NC-04-00 Biên bản xét duyệt Tải xuống
14 BM-NC-05-00 Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài Tải xuống
15 BM-NC-06-00 Thuyết minh đề tài Tải xuống
16 BM-NC-07-00 Phiếu nhận xét đánh giá phản biện Tải xuống
17 BM-NC-08-00 Phiếu đánh giá nghiệm thu Tải xuống
18 BM-NC-09-00 Biên bản tổng hợp nghiệm thu Tải xuống
19 BM-NC-10-00 Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội nghị Tải xuống
20 BM-NC-11A-00 Phiếu giao nhận sản phẩm KHCN Tải xuống
21 BM-NC-11B-00 Phiếu giao sản phẩm KHCN (thiết bị) Tải xuống
22 BM-NC-12A-00 Phiếu xác nhận ứng dụng KHCN - XHNV Tải xuống
23 BM-NC-12B-00 Phiếu xác nhận ứng dụng KHKT Tải xuống