Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

Design and manufacturing of a Non-standard chain parts for a chain conveyor for a harvest shallot: case study

 • Tác giả : Nguyễn Thái Vân, Cao Hùng Phi,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 16
 • Năm: 2019-10

Liên kết với Doanh nghiệp trong công tác đào tạo nguồn nhân lực

 • Tác giả : Đoàn Ngọc Tố,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu của Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2019
 • Năm: 2019-10

Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha dùng phương pháp cuốn chiếu

 • Tác giả : Huỳnh Thanh Tường, Thạch Thị Sochet, Nguyễn Thanh Ngọc, Bùi Kim Huệ,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Khoa học giáo dục Kỹ thuật
 • Năm: 2018-11

Ảnh hưởng của vị trí vòi phun và áp xuất phun đến động năng trong đường nạp của động cơ CNG được chuyển đổi từ động cơ Diesel một Xylanh

 • Tác giả : Hồ Hữu Chấn, Cao Hùng Phi,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí KHKT Thủy Lợi và Môi Trường
 • Năm: 2019-10

Môn bóng chuyền bãi biển dưới góc độ thưởng thức thể thao

 • Tác giả : Phùng Văn Thiện,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 02/2019
 • Năm: 2019-08

Chính sách giáo dục của các vua Triều Nguyễn và đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

 • Tác giả : Lê Thị Tâm,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 02/2019
 • Năm: 2019-08

An toàn và bảo mật trong điện toán đám mây

 • Tác giả : Trần Thu Mai, Trần Hoài Hạnh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 02/2019
 • Năm: 2019-08

Bảo mật ứng dụng Web – nguy cơ và giải pháp

 • Tác giả : Trần Hoài Hạnh, Trần Thu Mai,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 02/2019
 • Năm: 2019-08

Các phương án bố trí các nguồn động lực trên ô tô Hybrid

 • Tác giả : Lương Văn Vạn, Lê Minh,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 02/2019
 • Năm: 2019-08

Đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên du lịch trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa.

 • Tác giả : Trương Thị Trang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: THÔNG TIN KHOA HỌC SỐ 02/2019
 • Năm: 2019-08