Đăng nhập
Nhập từ khóa tìm kiếm
Phòng Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

Text classifilation based on keywords with different thresholds

 • Tác giả : Trần Thị Cẩm Tú,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: 4th International Conference on Intelligent Information Technology (ICIIT 2019)
 • Năm: 2019-01

Nâng cao hiệu quả hoạt động Đảm bảo chất lượng tại các trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

 • Tác giả : Võ Hoàng Tâm,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Tạp chí Lao động và Xã hội
 • Năm: 2019-11

Phương pháp giảng dạy du lịch bậc đại học trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

 • Tác giả : Trương Thị Trang,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế ASTEN về các phương pháp và chiến lược dạy học nhằm cải tiến giảng dạy đại học
 • Năm: 2019-03

Phát triển sản phẩm và dịch vụ du lịch dành cho người khuyết tật tại Việt Nam

 • Tác giả : Trần Đại Phước, Nguyễn Thị Mỹ Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Sustainable Development of Tourism Products and Human Resources
 • Năm: 2019-08

Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch thành phố Vĩnh Long

 • Tác giả : Nguyễn Thị Kiều Nga,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: Hội thảo Giải pháp phát triển du lịch – thành phố Vĩnh Long
 • Năm: 2019-05

Face Recognition using Gabor wavelet in MapReduce and Spark

 • Tác giả : Cao Hùng Phi,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: ID 249977 WCGO 2019 – 6th World Congress on Global Optimization July 8-10, 2019
 • Năm: 2019-07

Automatic Identification of Intracranial Hemorrhage on CT/MRI Image Using Meta-Architectures Improved from Region-based CNN

 • Tác giả : Cao Hùng Phi,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: ID 249955 WCGO 2019 – 6th World Congress on Global Optimization
 • Năm: 2019-07

Simulation dynamic system electric Powertrain using in the Automotive

 • Tác giả : Cao Hùng Phi,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: The 9th TSME International Conference on Mechanical Engineering
 • Năm: 2018-12

An experimental research on determining the brake force of a tractor semi-trailer

 • Tác giả : Nguyễn Thanh Tùng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: 2019 International Conference on “Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications” (PHENMA 2019)
 • Năm: 2019-11

Experimental research on determing the vertical load of wheel tyre of tractor Semi-trailer

 • Tác giả : Nguyễn Thanh Tùng,
 • Nhà xuất bản/ Tạp chí: 2019 International Conference on “Physics and Mechanics of New Materials and Their Applications” (PHENMA 2019)
 • Năm: 2019-11